ให้อาหารทางสายยาง

8 ขั้นตอนให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง

8 ขั้นตอนให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง

(ทักษะนี้ ผู้ดูแลต้องได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว)

 

 

ขั้นเตรียมอุปกรณ์

 

1 เตรียมอุปกรณ์ในการใส่สายให้พร้อม สำหรับผู้ที่ถนัดขวา เข้าทางด้านขวาของผู้ป่วย ส่วนผู้ที่ถนัดซ้ายให้เข้าทางซ้ายของผู้ป่วย
2 บอกให้ผู้ป่วยทราบ
3 จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนในท่านอนหงาย ศีรษะสูง
4 ตรวจสอบตำแหน่งของสายให้อาหาร

 

 

วิธีตรวจสอบตำแหน่งของสายให้อยู่ในกระเพาะอาหาร

 

วิธีที่ 1 ใช้กระบอกสูบดูดน้ำย่อยออกมา
วิธีที่ 2 ดันลมจากกระบอกสูบ 5-10 ซีซี ฟังลมที่แนวกระดูกซี่โครงเยื้องไปด้านซ้ายเล็กน้อย
วิธีที่ 3 นำปลายสายยางจุ่มลงในแก้วน้ำ

 

 

ขั้นตอนให้อาหาร

 

1 กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอ หรือขากเอาเสมหะออก สำหรับผู้ป่วยไอเอาเสมหะออกไม่ได้ ผู้ดูแลควรช่วยดูดเสมหะในผู้ป่วยก่อนให้อาหารทุกครั้ง
2 ล้างมือให้สะอาด
3 เช็ดปลายสายยางให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก แล้วต่อปลายสายยางเข้ากับกระบอกให้อาหาร
4 ทดสอบว่ามีอาหารค้างในกระเพาะอาหารหรือไม่ โดยดูดอาหารออกมาจากกระเพาะอาหาร ถ้าได้ปริมาณมากกว่า 50 ซีซี ให้ดันอาหารกลับเข้าไป และเลื่อนเวลาให้อาหารออกไป ถ้าน้อยกว่า 50 ซีซี ให้ดันกลับคืนและให้อาหารต่อไปได้
5 ถ้าดูดไม่ได้อะไรออกมาให้ใส่ลม 5 ซีซี ดันเข้าไปในกระเพาะอาหาร ขณะที่ดันลม แนบหูฟังเสียงลมผ่านเข้าที่บริเวณลิ้นปี่ ถ้าได้ยินเสียงลมแสดงว่าปลายสายยางอยู่ใสกระเพาะอาหาร สามารถทำการให้อาหารได้
6 เทอาหารใส่ลงในกระบอกให้อาหาร โดยยกกระบอกสูงกว่าตัวผู้ป่วยประมาณ 1 ฟุต ปล่อยอาหารให้ไหลช้าๆ เติมอาหารเมื่อใกล้หมด ไม่ให้อากาศเข้าได้
7 ให้ยาหลังอาหาร (ถ้ามี) และให้น้ำตาม 50 ซีซี พับสายเช็ดปลายสายให้สะอาด ยกปลายสายขึ้นสูง ปิดจุกที่ปลายสายให้แน่น
8 จัดให้ผู้ป่วยนั่งหรืออยู่ในท่าศีรษะสูงหลังให้อาหารนานประมาณ 30-60 นาที ก่อนที่จะให้นอนราบเพื่อป้องกันการสำลัก

 

 

 

ขอขอบคุณ

คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุ เพื่อสังคม

ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย